Aveti intrebari? sunati la (+40) 0755-385-5555

 

Optimizarea pentru motoarele de c?utare implic? adesea mici modific?ri ale unor p?r?i ale site-ului dvs. Web. Privite individual, aceste modific?ri pot p?rea îmbun?t??iri treptate, îns? la combinarea cu optimiz?rile, acestea pot avea un impact semnificativ asupra experien?ei de utilizare a site-ului dvs. ?i asupra performan?ei în rezultatele de c?utare organice. Probabil c? multe din subiectele cuprinse în acest ghid v? sunt cunoscute, fiind vorba despre elemente esen?iale pentru toate paginile Web, îns? este posibil s? nu profita?i la maxim de poten?ialul acestora.

 
 

Optimizarea pentru motoarele de c?utare afecteaz? numai rezultatele c?ut?rii organice, ?i nu rezultatele pl?tite sau „sponsorizate”, cum ar fi Google AdWords

De?i titlul acestui ghid con?ine cuvintele „motor de c?utare”, dorim s? preciz?m c? deciziile luate de dvs. privind optimizarea trebuie s? se bazeze în primul rând pe ceea ce este mai bine pentru vizitatorii site-ului dvs. Ace?tia sunt consumatorii principali ai con?inutului dvs. ?i utilizeaz? motoarele de c?utare pentru a-l g?si. Un accent prea puternic pus pe anumite îmbun?t??iri pentru o clasare mai bun? în rezultatele c?ut?rii organice ale motoarelor de c?utare poate s? nu duc? la rezultatele dorite. Optimizarea pentru motoarele de c?utare implic? eforturi pentru îmbun?t??irea site-ului în ceea ce prive?te vizibilitatea în motoarele de c?utare.

 

Un exemplu ar putea s? ilustreze mai bine explica?iile noastre, astfel c? am creat un site Web fictiv pe care îl vom prezenta pe parcursul ghidului. Pentru fiecare subiect, am oferit suficiente detalii cu privire la site pentru a explica problema acoperit?. Câteva informa?ii generale despre site-ul pe care îl vom utiliza:

 

•    Nume site Web/firm?: „Brandon's Baseball Cards”

•    Nume domeniu: brandonsbaseballcards.com

•    Activitate principal?: Vânzare de cartona?e de baseball, ghiduri pentru pre?uri, articole ?i con?inut de ?tiri - exclusiv online

•    Dimensiune: Mic, ~250 pagini

Site-ul dvs. poate fi mai mic sau mai mare decât acesta ?i poate oferi un con?inut extrem de diferit, îns? subiectele privind optimizarea, discutate mai jos, sunt valabile pentru site-urile de toate dimensiunile ?i tipurile.

 

Crea?i titluri de pagin? unice, exacte

O etichet? title informeaz? atât utilizatorii, cât ?i motoarele de c?utare cu privire la subiectul unei anumite pagini. Eticheta <title> trebuie plasat? în eticheta <head> a documentului HTML. Ideal ar fi s? crea?i câte un titlu unic pentru fiecare pagin? de pe site.

Titlul paginii de pornire a site-ului pentru cartona?e de baseball, care indic? numele firmei ?i trei domenii principale de activitate

Dac? documentul apare într-o pagin? cu rezultate ale c?ut?rii, con?inutul etichetei title va ap?rea, în mod obi?nuit, în primul rând al rezultatului (în cazul în care diferitele p?r?i ale unui rezultat de c?utare Google nu v? sunt cunoscute, v? recomand?m s? viziona?i videoclipul privind structura unui rezultat de c?utare, prezentat de inginerul Matt Cutts de la Google, precum ?i aceast? util? diagram? a unei pagini cu rezultate ale c?ut?rii Google). Cuvintele din titlu sunt scrise cu litere aldine dac? apar în interogarea de c?utare a utilizatorului. Acest fapt poate ajuta utilizatorii s? vad? dac? este probabil ca pagina s? fie relevant? pentru c?utarea lor.

Titlul paginii dvs. de pornire poate specifica numele site-ului Web/firmei ?i poate include alte informa?ii importante, cum ar fi loca?ia fizic? a firmei sau poate câteva dintre principalele sale activit??i sau oferte.

Un utilizator introduce interogarea [baseball cards]

Pagina noastr? de pornire este afi?at? ca rezultat, cu titlul specificat în primul rând (termenii din interogarea utilizatorului apar cu litere aldine)

Dac? utilizatorul face clic pe rezultat ?i acceseaz? pagina, titlul paginii va ap?rea în partea superioar? a browserului

Titlurile celorlalte pagini de pe site-ul dvs. trebuie s? descrie exact subiectul respectivelor pagini ?i pot include, de asemenea, numele site-ului ?i al firmei.

Un utilizator introduce interogarea [rarest baseball cards]

Apare ca rezultat o alt? pagin?, relevant?, de pe site-ul nostru (titlul este unic, raportat la con?inutul paginii)

 

Practici bune pentru etichetele title ale paginilor

•    Descrie?i exact con?inutul paginii - Alege?i un titlu care comunic? în mod eficient subiectul con?inutului paginii.

Evita?i:

•    alegerea unui titlu care nu are leg?tur? cu con?inutul paginii

•    utilizarea titlurilor prestabilite sau ambigue, cum ar fi „F?r? titlu” sau „Pagin? nou? 1”

•    Crea?i etichete title unice pentru fiecare pagin? - Ideal ar fi ca fiecare pagin? s? con?in? o etichet? title unic?, fapt care ajut? motorul de c?utare Google s? ?tie modul în care pagina difer? de celelalte pagini de pe site.

Evita?i:

•        utilizarea unei singure etichete title în toate paginile site-ului sau într-un grup mare de pagini

•    Utiliza?i titluri scurte, dar descriptive - Titlurile pot fi scurte ?i informative în acela?i timp.

Dac? titlul este prea lung, Google va afi?a în rezultatul c?ut?rii numai o parte a acestuia.

Evita?i:

•    utilizarea unor titluri extrem de lungi, care nu sunt utile pentru utilizatori

•    înc?rcarea etichetelor title cu cuvinte cheie inutile

 

Utiliza?i metaeticheta „description”

Metaeticheta description a unei pagini ofer? motorului de c?utare Google ?i altor motoare de c?utare un rezumat al subiectului paginii. În timp ce titlul unei pagini poate con?ine câteva cuvinte sau o expresie, metaeticheta description a unei pagini poate include una sau dou? propozi?ii sau un scurt paragraf. Instrumentele Google pentru webmasteri ofer? o util? sec?iune pentru analiza con?inutului, care v? va informa cu privire la metaetichetele description prea scurte, prea lungi sau dublate de prea multe ori (acelea?i informa?ii sunt precizate ?i pentru etichetele <title>). La fel ca eticheta <title>, metaeticheta description trebuie plasat? în eticheta <head> a documentului HTML.

Începutul metaetichetei description pentru pagina noastr? de pornire, care ofer? o scurt? prezentare general? a ofertelor site-ului

Metaetichetele description sunt importante, deoarece Google le poate utiliza ca fragmente pentru paginile dvs. Re?ine?i, spunem „poate”, deoarece Google poate alege s? utilizeze o sec?iune relevant? a textului vizibil din pagina dvs. dac? aceasta se potrive?te corect cu interogarea unui utilizator. De asemenea, Google poate utiliza descrierea site-ului dvs. din  Open Directory Project dac? site-ul apare aici (afla?i cum pute?i restric?iona afi?area datelor ODP de motoarele de c?utare). Ad?ugarea metaetichetelor description în fiecare dintre paginile dvs. constituie întotdeauna o practic? bun?, în cazul în care Google nu poate g?si o selec?ie de text potrivit? pentru a fi utilizat? în fragment. Blogul Centrului pentru webmasteri con?ine o publicare informativ? cu privire la  îmbun?t??irea fragmentelor cu metaetichete description mai adecvate.

Fragmentele apar sub titlul unei pagini ?i deasupra adresei URL într-un rezultat de c?utare

Un utilizator introduce interogarea [baseball cards]

Pagina noastr? de pornire apare ca rezultat, cu o parte din metaeticheta description utilizat? ca fragment

Cuvintele din fragment sunt scrise cu litere aldine dac? apar în interogarea de c?utare a utilizatorului. Acest fapt îi ofer? utilizatorului indicii cu privire la con?inutul paginii ?i dac? acesta corespunde cu ceea ce c?uta. Urmeaz? mai jos un alt exemplu, de data aceasta prezentând un fragment dintr-o metaetichet? description inclus? într-o alt? pagin? (care, în mod ideal, are propria sa metaetichet? description) ce con?ine un articol.

Un utilizator introduce interogarea [rarest baseball cards]

Apare ca rezultat una dintre celelalte pagini ale noastre, cu metaeticheta sa description unic?

utilizat? ca fragment

Practici bune pentru metaetichetele description

•    Rezuma?i exact con?inutul paginii - Formula?i o descriere care s? informeze, dar în acela?i timp s? atrag? interesul utilizatorilor în cazul în care ar vedea o metaetichet? description ca fragment într-un rezultat de c?utare.

Evita?i:

•    scrierea unei metaetichete description f?r? leg?tur? cu con?inutul paginii

•    utilizarea unor descrieri generale, cum ar fi „Aceasta este o pagin? Web” sau

„Pagin? despre cartona?e de baseball”

•    completarea descrierii exclusiv cu cuvinte cheie

•        copierea ?i inserarea întregului con?inut al documentului în metaeticheta description

 

•    Utiliza?i descrieri unice pentru fiecare pagin? - Metaetichetele description diferite pentru fiecare pagin? ajut? atât utilizatorii, cât ?i motorul de c?utare Google, în special în cazul c?ut?rilor pentru care utilizatorii pot accesa rezultate cu mai multe pagini din domeniul dvs. (de exemplu, c?ut?ri cu ajutorul operatorului  site: ). Dac? site-ul dvs. are mii sau chiar milioane de pagini, crearea manual? a metaetichetelor description probabil nu este posibil?. În acest caz, pute?i genera automat metaetichetele description, pe baza con?inutului fiec?rei pagini.

Evita?i:

•        utilizarea unei singure metaetichete description în toate paginile site-ului sau într-un grup mare de pagini

Îmbun?t??i?i structura adreselor URL

Crearea unor categorii ?i nume de fi?iere descriptive pentru documentele de pe site-ul Web poate nu numai s? v? ajute la o mai bun? organizare a site-ului, ci poate contribui ?i la o mai bun? accesare cu crawlere a documentelor de motoarele de c?utare. De asemenea, astfel se pot crea adrese URL mai simple, mai „prietenoase” pentru cei care doresc s? fac? trimitere spre con?inutul dvs. Vizitatorii pot fi intimida?i de adresele URL extrem de lungi ?i criptice, care con?in pu?ine cuvinte ce pot fi recunoscute.

O adres? URL c?tre o pagin? Web de pe site-ul nostru legat de cartona?e de baseball, care i-ar putea pune probleme utilizatorului

Astfel de adrese URL pot fi derutante ?i neprietenoase. Utilizatorilor le-ar fi greu s? redea adresa URL din memorie sau s? creeze un link spre aceasta. De asemenea, utilizatorii pot considera c? o parte a adresei URL nu este necesar?, în special dac? aceasta con?ine numero?i parametri necunoscu?i. Ace?tia pot omite o parte, întrerupând linkul.

Unii utilizatori pot face trimitere spre pagina dvs. de pornire, utilizând o adres? URL a respectivei pagini ca text ancor?. Dac? adresa URL con?ine cuvinte relevante, aceasta le ofer? utilizatorilor ?i motoarelor de c?utare mai multe informa?ii cu privire la pagin? decât un cod sau un parametru cu nume neobi?nuit.

 

Cuvintele eviden?iate de mai sus pot informa utilizatorul sau motorul de c?utare cu privire la subiectul paginii ?int?, înainte de a urma linkul

În final, re?ine?i c? adresa URL c?tre un document este afi?at? ca parte a unui rezultat al c?ut?rii pe Google, sub titlul ?i fragmentul documentului. La fel ca în cazul titlului ?i al fragmentului, cuvintele cuprinse de adresa URL în rezultatul c?ut?rii apar cu litere aldine dac? fac parte din interogarea utilizatorului.

Un utilizator introduce interogarea [baseball cards]

Pagina noastr? de pornire apare ca rezultat, cu adresa URL specificat? sub titlu ?i sub fragment

Urmeaz? mai jos un alt exemplu prezentând o adres? URL din domeniul nostru pentru o pagin? ce con?ine un articol despre cele mai rare cartona?e de baseball. Cuvintele din adresa URL pot atrage interesul unui utilizator al c?ut?rii mai mult decât un num?r de cod, cum ar fi

„www.brandonsbaseballcards.com/article/102125/”.

Un utilizator introduce interogarea [rarest baseball cards]

 

Apare ca rezultat o alt? pagin?, cu o adres? URL care reflect? tipul de con?inut al paginii

 

 

Google poate accesa toate tipurile de structuri ale adreselor URL, chiar dac? acestea sunt destul de complexe, îns? crearea unor adrese URL cât se poate de simple atât pentru utilizatori, cât ?i pentru motoarele de c?utare, poate fi util?. Unii webmasteri încearc? s? realizeze acest lucru prin rescrierea adreselor URL dinamice, transformându-le în adrese statice; de?i acest lucru nu pune probleme pentru Google, dorim s? subliniem c? aceasta este o procedur? complex?, care, dac? este efectuat? incorect, poate duce la probleme de accesare cu crawlere a site-ului. Pentru a afla ?i mai multe detalii despre o structur? adecvat? a adreselor URL, v? recomand?m urm?toarea pagin? a Centrului de ajutor pentru webmasteri cu privire la crearea unor adrese URL u?or de accesat de Google.

 

Practici bune pentru structurile adreselor URL

•    Utiliza?i cuvinte în adresele URL - Adresele URL incluzând cuvinte relevante pentru con?inutul ?i structura site-ului dvs. sunt mai prietenoase pentru vizitatorii care navigheaz? pe site. Vizitatorii le re?in mai u?or ?i pot fi mai dispu?i s? fac? trimitere spre acestea.

Evita?i:

•        utilizarea unor adrese URL lungi, care con?in parametri ?i coduri de sesiune inutile

•    alegerea unor nume generale de pagin?, cum ar fi „pagina1.html”

•        utilizarea excesiv? a cuvintelor, cum ar fi „baseball-cards-baseball-cards- baseball-cards.htm”

•    Crea?i o structur? de directoare simpl? - Utiliza?i o structur? de directoare care organizeaz? bine con?inutul ?i cu ajutorul c?reia utilizatorilor le este u?or s? ?tie unde se afl? pe site. Încerca?i s? utiliza?i structura de directoare pentru a indica tipul con?inutului care se afl? la respectiva adres? URL.

Evita?i:

•    utilizarea unei imbric?ri complexe de subdirectoare, de exemplu, „.../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html”

•    utilizarea unor nume de directoare f?r? leg?tur? cu con?inutul acestora

 

•    Furniza?i o singur? versiune a unei adrese URL pentru a accesa un document - Pentru a evita ca o parte din utilizatori s? fac? trimitere spre o adres? URL, iar ceilal?i s? fac? trimitere spre o alt? versiune (fapt care poate împ?r?i reputa?ia respectivului con?inut între cele dou? adrese URL), re?ine?i s? utiliza?i ?i s? face?i referire la o singur? adres? URL în structura ?i linkurile interne ale paginilor dvs. Dac? observa?i, totu?i, c? utilizatorii acceseaz? acela?i con?inut prin intermediul mai multor adrese URL, o solu?ie eficient? este configurarea unei redirec?ion?ri 301 de la adresele URL mai pu?in preferate c?tre adresa URL dominant?.

Evita?i:

•    utilizarea paginilor din subdomenii ?i din directorul r?d?cin? (de exemplu,

„domeniu.com/pagin?.htm” ?i „sub.domeniu.com/pagin?.htm”), care s?

acceseze acela?i con?inut

•        amestecarea versiunilor www. ?i non-www. ale adreselor URL în structura de linkuri interne

•        utilizarea unei scrieri neobi?nuite cu majuscule a adreselor URL (numero?i utilizatori se a?teapt? la adrese URL cu litere mici, pe care le re?in mai u?or)

Simplifica?i navigarea pe site

Navigarea pe un site Web este important? pentru a ajuta utilizatorii s? g?seasc? rapid con?inutul dorit. De asemenea, aceasta poate ajuta motoarele de c?utare s? în?eleag? ce con?inut consider? webmasterul c? este important. De?i rezultatele c?ut?rii Google sunt furnizate la nivel de pagin?, prefer?m s? în?elegem ce rol joac? o pagin? în structura general? a întregului site.

Toate site-urile au o pagin? de pornire sau „r?d?cin?”, aceasta fiind de obicei pagina cea mai frecventat? a site-ului ?i punctul de început al navig?rii pentru numero?i vizitatori. Cu excep?ia cazului în care site-ul dvs. are numai câteva pagini, v? recomand?m s? v? gândi?i la modul în care vizitatorii vor trece de la o pagin? general? (pagina r?d?cin?) la o pagin? cu con?inut mai detaliat. Ave?i suficiente pagini legate de un anumit subiect încât s? fie util? crearea unei pagini care descrie aceste pagini cu con?inut similar (de exemplu, pagina r?d?cin? -> prezentare a subiectelor similare -> subiect detaliat)? Ave?i sute de produse diferite, care necesit? clasificarea în mai multe pagini cu categorii ?i subcategorii?

Structura de directoare a site-ului nostru de mic? dimensiune, despre cartona?e de baseball

O hart? a site-ului este o pagin? simpl? de pe site, care afi?eaz? structura acestuia ?i care const? de obicei dintr-o prezentare ierarhic? a paginilor de pe site. Utilizatorii pot vizita aceast? pagin? dac? întâmpin? dificult??i la g?sirea paginilor pe site-ul dvs. De?i motoarele de c?utare vor accesa, de asemenea, aceast? pagin?, asigurând o bun? acoperire a acces?rii cu crawlere a paginilor de pe site, ea se adreseaz? în principal vizitatorilor propriu-zi?i.

 

Un fi?ier Sitemap în format XML, pe care îl pute?i trimite prin intermediul Instrumentelor Google pentru webmasteri, faciliteaz? descoperirea paginilor de pe site-ul dvs. de c?tre Google. Utilizarea unui fi?ier Sitemap este, de asemenea, o modalitate (de?i negarantat?) de a informa motorul de c?utare Google cu privire la versiunea unei adrese URL pe care o prefera?i ca adres? canonic? (de exemplu, http://brandonsbaseballcards.com/ sau http://www.brandonsbaseballcards.com/; mai multe despre ce este un domeniu preferat). Google a contribuit la crearea  scriptului Generatorului de Sitemap-uri, pentru a v? ajuta s? crea?i un fi?ier Sitemap pentru site-ul dvs. Pentru a afla mai multe despre

Sitemap-uri, Centrul de ajutor pentru webmasteri ofer? un util ghid pentru fi?ierele Sitemap.

 

 

Practici bune pentru navigarea pe site

•    Crea?i o ierarhie cu structur? logic? - Simplifica?i cât de mult posibil trecerea utilizatorilor de la con?inutul general la con?inutul mai detaliat pe care doresc s?-l acceseze pe site-ul dvs. Web. Ad?uga?i pagini de navigare atunci când sunt utile ?i include?i eficient aceste pagini în structura de linkuri interne.

Evita?i:

•    crearea unor structuri complexe de linkuri de navigare; de exemplu, evita?i s?

face?i trimitere în fiecare pagin? de pe site c?tre toate celelalte pagini

•        s? exagera?i cu divizarea con?inutului (sunt necesare dou?zeci de clicuri pentru a ajunge la con?inutul mai detaliat)

 

•    Utiliza?i în cea mai mare parte text pentru navigare - Controlarea în cea mai mare parte a navig?rii dintr-o pagin? în alta pe site prin linkuri text faciliteaz? accesarea cu crawlere ?i în?elegerea site-ului dvs. pentru motoarele de c?utare. De asemenea, numero?i utilizatori prefer? aceast? variant?, în special pe anumite dispozitive care este posibil s? nu accepte Flash sau JavaScript.

Evita?i:

•        utilizarea unei navig?ri bazate în totalitate pe meniuri verticale, imagini sau anima?ii (numeroase motoare de c?utare, dar nu toate, pot descoperi astfel de linkuri pe un site, îns? dac? un utilizator poate accesa toate paginile de pe un site prin intermediul linkurilor text, acest fapt va îmbun?t??i accesibilitatea site- ului; mai multe despre modul în care trateaz? Google fi?ierele non-text)

 

•    Utiliza?i navigarea cu linkuri - Linkurile de navigare sunt un rând de linkuri interne în partea superioar? sau inferioar? a paginii, care le permite vizitatorilor s? navigheze rapid înapoi la o sec?iune anterioar? sau la pagina r?d?cin?. Numeroase linkuri de navigare includ mai întâi linkul c?tre pagina cea mai general? (de obicei, pagina r?d?cin?), în partea stâng?, ?i sec?iunile mai detaliate, în partea dreapt?.

Linkurile de navigare care apar într-un articol dintr-o pagin? aflat? în structura mai profund? a site-ului nostru

•    Include?i o hart? a site-ului în format HTML pe site ?i utiliza?i un fi?ier Sitemap în format XML - O pagin? simpl? cu harta site-ului, incluzând linkuri c?tre toate paginile sau c?tre cele mai importante pagini (dac? ave?i sute sau mii) de pe site poate fi util?. Crearea unui fi?ier Sitemap în format XML pentru site v? ajut? s? v? asigura?i c? motoarele de c?utare descoper? paginile de pe site-ul dvs.

Evita?i:

•    învechirea paginii cu harta site-ului în format HTML, astfel încât aceasta s?

con?in? linkuri întrerupte

•        crearea unei h?r?i a site-ului în format HTML care enumer? pur ?i simplu paginile, f?r? a le organiza, de exemplu, în func?ie de subiect

 

•    Gândi?i-v? la ceea ce se întâmpl? când un utilizator ?terge o parte din adresa URL - Este posibil ca anumi?i utilizatori s? navigheze pe site în moduri neobi?nuite, pe care trebuie s? le anticipa?i. De exemplu, în loc de a utiliza linkurile de navigare din pagin?, este posibil ca utilizatorul s? ?tearg? o parte din adresa URL, sperând s? g?seasc? un con?inut mai general. Utilizatorul poate accesa http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/upcoming-baseball-card-shows.htm,

îns? apoi poate introduce http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/ în bara de adrese a browserului, crezând c? astfel se vor afi?a toate ?tirile din 2008. Site-ul dvs. este preg?tit pentru a afi?a con?inut în aceast? situa?ie, sau utilizatorului i se va afi?a o eroare 404 („pagina nu a fost g?sit?”)? Dac? a?i încerca s? accesa?i directorul p?rinte http://www.brandonsbaseballcards.com/news/?

 

•    Crea?i o pagin? 404 util? - Utilizatorii vor ajunge ocazional la o pagin? care nu exist? pe

site-ul dvs., fie prin urmarea unui link întrerupt, fie prin introducerea unei adrese URL gre?ite. Crearea unei pagini 404 personalizate, care îndrum? cu amabilitate utilizatorii spre o pagin? func?ional? de pe site, poate îmbun?t??i semnificativ experien?a de utilizare. Pagina 404 trebuie s? con?in?, probabil, un link înapoi c?tre pagina r?d?cin? ?i poate furniza, de asemenea, linkuri spre con?inut popular sau similar de pe site-ul dvs. Google ofer? un widget

404 pe care îl pute?i încorpora în pagina dvs. 404, pentru a o popula în mod automat cu numeroase func?ii utile. De asemenea, pute?i utiliza Instrumentele Google pentru webmasteri pentru a identifica  sursele adreselor URL care duc la erori „nu s-a g?sit”.

Evita?i:

•        permiterea index?rii paginilor 404 în motoarele de c?utare (asigura?i-v? c? serverul dvs. Web este configurat pentru a afi?a un cod de stare HTTP 404 când sunt solicitate pagini inexistente)

•    furnizarea numai a unui mesaj vag, cum ar fi „Nu s-a g?sit”, „404” sau a niciunui mesaj 404

•    utilizarea unui design diferit pentru paginile 404 fa?? de restul site-ului

Oferi?i con?inut ?i servicii de calitate

Crearea unui con?inut captivant ?i util poate influen?a site-ul dvs. Web mai mult decât oricare dintre ceilal?i factori prezenta?i aici. Utilizatorii ?tiu s? recunoasc? un con?inut de calitate ?i probabil vor recomanda altor utilizatori acest con?inut. Recomandarea poate fi transmis? prin articole de blog, servicii ale mediilor sociale, e-mail, forumuri sau prin alte modalit??i. Interesul brut sau verbal contribuie la formarea reputa?iei site-ului dvs. atât pentru utilizatori, cât ?i pentru Google, iar aceast? reputa?ie se ob?ine rar f?r? un con?inut de calitate.

Un utilizator de blog g?se?te un fragment din con?inutul dvs., care îi place, apoi îl recomand? într-un articol de blog

 

De?i con?inutul pe care îl crea?i poate fi legat de orice subiect posibil, iat? câteva din cele mai bune practici recomandate:

Practici bune pentru con?inut

•    Scrie?i text u?or de citit - Utilizatorii apreciaz? con?inutul bine scris ?i u?or de în?eles.

Evita?i:

•        crearea unui text dezordonat, cu numeroase gre?eli de ortografie ?i de gramatic?

•        încorporarea textului în imagini pentru con?inutul în format text (utilizatorii pot dori s? copieze ?i s? insereze textul, iar motoarele de c?utare nu îl pot citi)

 

•    Organiza?i bine subiectele - Organizarea con?inutului astfel încât vizitatorii s? în?eleag? unde începe un subiect ?i unde se termin? altul este întotdeauna benefic?. Împ?r?irea con?inutului în categorii sau diviziuni logice ajut? utilizatorii s? g?seasc? mai rapid con?inutul dorit.

Evita?i:

•        umplerea unei pagini cu un volum mare de text pe diferite teme, f?r? împ?r?ire în paragrafe, subtitluri sau a?ezare în pagin?

 

•    Utiliza?i un limbaj relevant - Gândi?i-v? la cuvintele pe care le-ar putea c?uta un utilizator pentru a g?si o parte a con?inutului dvs. Utilizatorii care sunt la curent cu multe informa?ii despre subiectul în cauz? pot utiliza cuvinte diferite în interog?rile de c?utare, fa?? de persoanele pentru care subiectul este nou. De exemplu, un fan vechi al baseball-ului ar putea c?uta [nlcs], un acronim pentru National League Championship Series, în timp ce un fan nou ar putea utiliza o interogare mai general?, de exemplu, [baseball playoffs]. Anticiparea acestor diferen?e ale comportamentului de c?utare ?i raportarea la acestea la crearea con?inutului (prin utilizarea unor sintagme de cuvinte cheie adecvate) poate duce la ob?inerea unor rezultate bune. Google AdWords pune la dispozi?ie un util Instrument pentru cuvinte cheie, care v? ajut? s? descoperi?i noi variante de cuvinte cheie ?i s? observa?i volumul aproximativ de c?utare pentru fiecare cuvânt. De asemenea, Instrumentele Google pentru webmasteri v? indic? cele mai populare interog?ri de c?utare pentru care este afi?at site-ul dvs. ?i cele care au atras cei mai mul?i utilizatori pe site.

•    Crea?i con?inut nou, unic - Con?inutul nou nu numai c? va duce la revenirea pe site a bazei existente de vizitatori, ci va atrage ?i vizitatori noi.

Evita?i:

•        prelucrarea (sau chiar copierea) con?inutului existent, care va aduce o valoare suplimentar? nesemnificativ? pentru utilizatori

•    versiunile dublate sau aproape dublate ale con?inutului pe site (mai multe despre con?inutul dublat)

•    Oferi?i con?inut sau servicii exclusive - V? recomand?m s? crea?i un serviciu nou, util, care nu este oferit de niciun alt site. De asemenea, pute?i s? scrie?i un articol de cercetare original, s? prezenta?i o ?tire nou?, interesant?, sau s? profita?i de baza dvs. unic? de utilizatori. Este posibil ca alte site-uri s? nu dispun? de expertiza ?i resursele necesare pentru a face aceste lucruri.

•    Crea?i con?inut în primul rând pentru utilizatori, nu pentru motoarele de c?utare - Crearea site-ului pe baza nevoilor utilizatorilor, asigurându-v? în acela?i timp c? site-ul este u?or de accesat de motoarele de c?utare duce, de obicei, la rezultate bune.

Evita?i:

•        introducerea multor cuvinte cheie inutile, destinate motoarelor de c?utare, care îns? sunt enervate ?i f?r? sens pentru utilizatori

•        utilizarea unor blocuri de text de tipul „ortografieri gre?ite utilizate pentru a accesa aceast? pagin?”, care adaug? o valoare nesemnificativ? pentru utilizatori

•        ascunderea textului pentru utilizatori ascunderea textului pentru utilizatori, în mod în?el?tor, dar afi?area acestuia pentru motoarele de c?utare

Crea?i texte ancor? mai bune

Textul ancor? este textul pe care se poate face clic, pe care utilizatorii îl vor vedea ca rezultat al unui link, fiind plasat în eticheta ancor? <a href="..."></a>.

Acest text ancor? descrie exact con?inutul cuprins de una dintre paginile noastre cu articole

 

 

Acesta furnizeaz? utilizatorilor ?i motorului de c?utare Google informa?ii cu privire la pagina spre care face?i trimitere. Linkurile din pagina dvs. pot fi interne, cu trimitere spre alte pagini de pe site, sau externe, cu trimitere spre con?inutul de pe alte site-uri. În ambele cazuri, cu cât este mai bun textul ancor?, cu atât este mai u?or pentru utilizatori s? navigheze ?i pentru Google s? în?eleag? subiectul paginii spre care face?i trimitere.

 

Practici bune pentru textul ancor?

•    Alege?i text descriptiv - Textul ancor? utilizat pentru un link trebuie s? ofere cel pu?in detalii minime cu privire la subiectul paginii spre care se face trimitere.

Evita?i:

•    crearea unui text ancor? general, de exemplu, „pagin?”, „articol” sau „face?i clic aici”

•        utilizarea unui text care deviaz? de la subiect sau f?r? leg?tur? cu con?inutul paginii spre care se face trimitere

•                      utilizarea adresei URL a paginii ca text ancor? în cele mai multe cazuri (de?i exist?, desigur, utiliz?ri legitime ale acesteia, cum ar fi promovarea sau recomandarea adresei unui nou site Web)

 

•    Scrie?i text concis - Viza?i un text scurt, îns? descriptiv - de obicei, câteva cuvinte sau o expresie scurt?.

Evita?i:

•        scrierea unui text ancor? lung, cum ar fi o propozi?ie lung? sau un paragraf scurt de text

 

•    Formata?i linkurile astfel încât s? fie u?or de observat - Ajuta?i utilizatorii s? disting? între textul obi?nuit ?i textul ancor? al linkurilor. Con?inutul dvs. devine mai pu?in util dac? utilizatorii nu observ? linkurile sau dac? fac clic pe acestea din gre?eal?.

Evita?i:

•        utilizarea CSS sau a stilurilor de text care confer? linkurilor un aspect identic cu al textului obi?nuit

 

•    Gândi?i-v? la textul ancor? ?i pentru linkurile interne - Este posibil s? asocia?ii de obicei conectarea prin linkuri cu trimiterea spre site-uri externe, îns? o aten?ie suplimentar? acordat? textului ancor? pentru linkurile interne poate simplifica navigarea pe site a utilizatorilor ?i a motorului de c?utare Google.

Evita?i:

•        utilizarea unui text ancor? cu prea multe cuvinte cheie sau prea lung, destinat numai motoarelor de c?utare

•    crearea unor linkuri inutile, care nu simplific? navigarea utilizatorului pe site

Utiliza?i în mod corespunz?tor etichetele pentru titluri

 

Etichetele pentru titluri (nu trebuie confundate cu eticheta HTML <head> sau cu anteturile HTTP) sunt utilizate pentru a prezenta utilizatorilor structura paginii. Exist? ?ase dimensiuni de etichete pentru titluri, începând cu <h1>, cea mai important?, ?i terminând cu <h6>, cea mai pu?in important?.

Într-o pagin? ce con?ine un articol de ?tiri, am putea pune numele site-ului într-o etichet? <h1>, iar subiectul articolului într-o etichet? <h2>

 

Întrucât etichetele pentru titluri m?resc textul pe care îl cuprind, raportat la textul normal din pagin?,

ele reprezint? un indiciu vizual pentru utilizatori, care îi informeaz? c? respectivul text este important ?i c? i-ar putea ajuta s? ob?in? detalii cu privire la tipul con?inutului de sub textul titlului. Mai multe dimensiuni de titluri utilizate în ordine pot ajuta la crearea unei structuri ierarhice a con?inutului, simplificând navigarea utilizatorilor în document.

Practici bune pentru etichetele de titluri

•    Imagina?i-v? c? scrie?i o schi?? - Similar cu crearea unei schi?e pentru un ziar mare, gândi?i-v? care vor fi principalele puncte ?i subpuncte ale con?inutului din pagin?, apoi decide?i unde trebuie utilizate în mod corespunz?tor etichetele pentru titluri.

Evita?i:

•        plasarea în etichetele pentru titlu a unui text care nu ar fi util pentru definirea structurii paginii

•        utilizarea etichetelor pentru titluri în locurile în care ar putea fi mai adecvate alte etichete, de exemplu, <em> ?i <strong>

•    trecerea ilogic? de la o dimensiune de etichet? pentru titlu la alta

 •    Nu utiliza?i în mod excesiv titlurile în pagin? - Utiliza?i în mod logic etichetele pentru titluri.

Prea multe etichete pentru titluri într-o pagin? pot îngreuna examinarea con?inutului de c?tre utilizatori, c?rora le va fi dificil s? stabileasc? unde se încheie un subiect ?i unde începe altul.

Evita?i:

•    utilizarea excesiv? a etichetelor pentru titluri în pagin?

•    amplasarea întregului text al unei pagini într-o etichet? pentru titlu

•        utilizarea etichetelor pentru titlu în simplul scop de a formata textul, ?i nu pentru a prezenta structura

 

Optimiza?i utilizarea imaginilor

Imaginile pot p?rea o component? direct? a site-ului dvs., îns? pute?i optimiza utilizarea acestora. Toate imaginile pot avea un nume de fi?ier ?i un atribut „alt” diferite, de care trebuie s? profita?i.

 

Atributul „alt” v? permite s? specifica?i text alternativ pentru imagine, în cazul în care, din diferite motive, aceasta nu poate fi afi?at?.

Textul nostru alternativ de aici este o descriere scurt?, îns? exact?, a imaginii

De ce s? utiliza?i acest atribut? Dac? utilizatorul acceseaz? site-ul cu un browser care nu accept? imaginile sau dac? utilizeaz? tehnologii alternative, cum ar fi un cititor de ecran, con?inutul atributului alt furnizeaz? informa?ii cu privire la imagine.

 

Imaginea noastr? nu a fost afi?at? pentru utilizator, dar cel pu?in textul alternativ a fost afi?at

 

 

De asemenea, dac? utiliza?i o imagine ca link, textul alternativ pentru respectiva imagine va fi tratat în mod similar cu textul ancor? al unui link text. Cu toate acestea, nu recomand?m utilizarea excesiv? a imaginilor ca linkuri pentru navigarea pe site, când linkurile text ar putea îndeplini acela?i rol. În final, optimizarea numelor de fi?ier ?i a textului alternativ faciliteaz? în?elegerea imaginilor de proiectele de c?utare a imaginilor, cum ar fi C?utarea de imagini Google.

 

Practici bune pentru imagini

•    Utiliza?i text alternativ ?i nume de fi?iere scurte, dar descriptive - La fel ca multe dintre celelalte p?r?i ale paginii pe care dori?i s? o optimiza?i, se recomand? ca numele de fi?iere ?i textul alternativ (pentru limbile ASCII) s? fie scurte, dar descriptive.

Evita?i:

•    utilizarea unor nume de fi?iere generale, de exemplu, „imagine1.jpg”, „img.gif”,

„1.jpg”, când este posibil (anumite site-uri, cu mii de imagini, pot s? utilizeze denumirea automat? a imaginilor)

•    crearea unor nume de fi?iere extrem de lungi

•        înc?rcarea cu cuvinte cheie a textului alternativ sau copierea ?i inserarea unor propozi?ii întregi

 

•    Furniza?i text alternativ când utiliza?i imagini ca linkuri - Dac? totu?i decide?i s? utiliza?i o imagine ca link, completarea textului alternativ pentru aceasta ajut? motorul de c?utare Google s? în?eleag? mai multe despre pagina spre care face?i trimitere. Imagina?i-v? c? scrie?i un text ancor? pentru un link text.

Evita?i:

•    crearea unui text alternativ prea lung, care ar fi considerat spam

•    utilizarea numai de imagini ca linkuri pentru navigarea pe site

•    Stoca?i imaginile într-un director propriu - În loc de a avea fi?iere de imagini r?spândite în mai multe directoare ?i subdirectoare din domeniu, v? recomand?m s? grupa?i imaginile într- un singur director (de exemplu, brandonsbaseballcards.com/images/). Astfel, este

simplificat? calea spre imagini.

•    Utiliza?i tipuri de fi?iere acceptate la nivel general - Majoritatea browserelor accept? formatele de imagine JPEGGIFPNG ?i BMP. De asemenea, o idee bun? este ca extensia numelui de fi?ier s? corespund? cu tipul de fi?ier.

Utiliza?i în mod eficient fi?ierul robots.txt

Un fi?ier „robots.txt” informeaz? motoarele de c?utare dac? pot accesa cu crawlere p?r?ile componente ale site-ului dvs. Acest fi?ier, care trebuie s? aib? numele „robots.txt”, se include în directorul r?d?cin? al site-ului.

Adresa fi?ierului nostru robots.txt

 

Robo?ii motoarelor de c?utare (denota?i prin simbolul * pentru metacaractere) care respect? standardele nu acceseaz? cu crawlere con?inutul din /images/ sau de la orice adres? URL a c?rei cale începe cu /search

Poate c? nu dori?i ca anumite pagini de pe site-ul dvs. s? fie accesate cu crawlere, deoarece se poate ca acestea s? nu fie utile pentru vizitatori dac? sunt g?site în rezultatele unui motor de c?utare. Dac? dori?i s? restric?iona?i accesarea cu crawlere a paginilor dvs. de motoarele de c?utare, Instrumentele Google pentru webmasteri ofer? un instrument de generare a fi?ierelor robots.txt u?or de utilizat, pentru a v? ajuta s? crea?i acest fi?ier. Re?ine?i, dac? site-ul dvs. utilizeaz? subdomenii ?i dori?i ca anumite pagini s? nu fie accesate cu crawlere într-un anumit subdomeniu, va trebui s? crea?i un fi?ier robots.txt separat pentru respectivul subdomeniu. Pentru informa?ii suplimentare cu privire la fi?ierele robots.txt, v? suger?m s? consulta?i acest ghid al Centrului de ajutor pentru webmasteri, cu privire la utilizarea fi?ierelor robots.txt.

 

Exist? câteva alte modalit??i de restric?ionare a apari?iei con?inutului în rezultatele de c?utare, cum ar fi ad?ugarea „NOINDEX” la metaeticheta pentru robo?i, utilizarea .htaccess pentru a proteja prin parol? directoarele ?i utilizarea Instrumentelor Google pentru webmasteri în vederea elimin?rii con?inutului care a fost deja accesat cu crawlere. Într-un videoclip util, inginerul Matt Cutts de la Google prezint? dezavantajele fiec?rei metode de blocare a adreselor URL.

 

Practici bune pentru fi?ierele robots.txt

•    Utiliza?i metode mai sigure pentru con?inutul delicat - Nu trebuie s? v? pune?i încrederea în utilizarea fi?ierelor robots.txt pentru blocarea con?inutului delicat sau confiden?ial. Unul dintre motive este acela c? motoarele de c?utare ar putea totu?i s? indice adresele URL blocate (afi?ând numai adresa URL, f?r? un titlu sau fragment) dac? undeva pe Internet exist? linkuri spre respectivele adrese URL (cum ar fi jurnalele de referin?e). De asemenea, motoarele de c?utare neconforme standardelor sau cu reputa?ie îndoielnic? ?i care nu recunosc Robots Exclusion Standard pot s? nu respecte instruc?iunile din fi?ierul robots.txt.

În final, un utilizator curios ar putea examina directoarele ?i subdirectoarele din fi?ierul dvs. robots.txt ?i ar putea b?nui adresa URL a con?inutului care nu dori?i s? fie afi?at. Criptarea

 

con?inutului sau protejarea acestuia prin parol? cu .htaccess constituie metode mai sigure.

Evita?i:

•        permiterea acces?rii cu crawlere a paginilor de tipul rezultatelor de c?utare (utilizatorilor le displace s? p?r?seasc? o pagin? cu rezultate de c?utare ?i s? acceseze alta, care nu contribuie cu o valoare suplimentar? semnificativ? pentru ace?tia)

•        permiterea acces?rii cu crawlere a unui num?r important de pagini generate automat, cu un con?inut identic sau u?or diferit: „Aceste 100.000 de pagini aproape dublate trebuie s? se reg?seasc? în indexul unui motor de c?utare?”

•        permiterea acces?rii cu crawlere a adreselor URL create ca urmare a serviciilor proxy

Acorda?i aten?ie valorii rel="nofollow" pentru linkuri

Setarea valorii atributului „rel” al unui link la „nofollow” va informa motorul de c?utare Google c? anumite linkuri de pe site trebuie s? fie ignorate de crawlere sau c? nu dori?i s? asocia?i reputa?ia paginilor dvs. cu paginile spre care se face trimitere. Pentru ca un link s? fie ignorat de crawlere, ad?uga?i valoarea rel="nofollow" în interiorul etichetei ancor? a linkului.

Dac? face?i trimitere spre un site în care nu ave?i încredere ?i cu care nu dori?i s? asocia?i reputa?ia site-ului dvs., utiliza?i nofollow

 

Când ar fi util? aceast? metod?? Dac? site-ul dvs. are un blog cu comentariile publice activate, linkurile din respectivele comentarii ar putea asocia reputa?ia dvs. cu pagini pentru care poate c? nu dori?i s? garanta?i. Este foarte posibil ca zonele de comentarii de pe bloguri s? con?in? spam. Ignorarea de crawlere a acestor linkuri ad?ugate de utilizatori v? ajut? s? v? asigura?i c? nu asocia?i reputa?ia dvs., câ?tigat? prin merit, cu un site de spam. Numeroase pachete de software pentru bloguri atribuie în mod automat valoarea nofollow pentru comentariile utilizatorilor, îns? este foarte posibil ca acelea care nu efectueaz? aceast? opera?ie s? fie modificate manual pentru a o efectua. Acest sfat este, de asemenea, valabil pentru alte zone ale site-ului dvs. care pot include con?inut generat de utilizatori, cum ar fi c?r?ile de oaspe?i, forumurile, avizierele de tip shout-board, listele de

referin?e etc. Dac? sunte?i dispus s? garanta?i pentru linkuri ad?ugate de ter?e p?r?i (de exemplu, dac? autorul unor comentarii de pe site-ul dvs. este de încredere), nu este necesar? ignorarea de crawlere a linkurilor; cu toate acestea, linkurile spre site-uri despre care Google consider? c? au con?inut de tip spam poate afecta reputa?ia propriului dvs. site. Centrul de ajutor pentru Webmasteri ofer? sfaturi suplimentare privind evitarea comentariilor de tip spam, cum ar fi utilizarea câmpurilor CAPTCHA ?i activarea moder?rii comentariilor.

Un autor de comentarii de tip spam las? un mesaj legat de unul dintre articolele noastre de ?tiri, sperând s? ob?in? o parte din reputa?ia site-ului nostru

 

Valoarea nofollow se utilizeaz? ?i în situa?iile în care crea?i con?inut ?i dori?i s? face?i referire la un site Web, îns? nu vre?i s? asocia?i reputa?ia site-ului dvs. cu acesta. De exemplu, imagina?i-v? c? scrie?i un articol de blog cu privire la subiectul comentariilor de tip spam ?i dori?i s? men?iona?i un site care a introdus recent comentarii de tip spam pe blogul dvs. Dori?i s? îi avertiza?i pe ceilal?i cu privire la site, astfel c? include?i linkul spre acesta în con?inut. Cu toate acestea, desigur, nu dori?i s? atribui?i site-

ului o parte din reputa?ia dvs. prin intermediul respectivului link. Acesta ar fi un moment potrivit pentru a utiliza nofollow.

 

În final, dac? dori?i ca toate linkurile dintr-o pagin? s? fie ignorate de crawlere, pute?i utiliza valoarea

„nofollow” în metaeticheta pentru robo?i, plasat? în interiorul etichetei <head> a con?inutului HTML al respectivei pagini. Blogul Centrului pentru webmasteri include un articol util cu privire la  utilizarea metaetichetei pentru robo?i. Aceast? metod? se scrie sub forma <meta name="robots" content="nofollow">.

Astfel, toate linkurile dintr-o pagin? sunt ignorate de crawlere

 

Promova?i în mod corespunz?tor site-ul dvs. Web

 

 

De?i majoritatea linkurilor spre site-ul dvs. Web se vor ob?ine treptat, pe m?sur? ce utilizatorii descoper? con?inutul dvs. prin c?utare sau prin alte modalit??i ?i fac trimitere spre acesta, Google în?elege c? a?i dori s? îi informa?i pe ceilal?i despre eforturile depuse pentru crearea con?inutului dvs. Promovarea eficient? a noului con?inut va duce la o descoperire mai rapid? de c?tre cei care sunt interesa?i de acela?i subiect. La fel ca în cazul celorlalte puncte din acest document, aplicarea acestor sfaturi într-o m?sur? excesiv? poate afecta negativ reputa?ia site-ului dvs.

 

Practici bune pentru promovarea site-ului Web

•    Publica?i articole de blog legate de noul con?inut sau de noile servicii - Un articol de blog pe propriul site, prin care informa?i baza dvs. de utilizatori c? a?i ad?ugat ceva nou, este o metod? foarte bun? de promovare a noului con?inut sau a noilor servicii. De asemenea, ?i al?i webmasteri care urmeaz? site-ul Web sau feed-ul dvs. RSS ar putea prelua informa?ia.

 

•    Nu uita?i de promovarea offline - Eforturile depuse pentru promovarea offline a firmei sau site-ului dvs. pot aduce, de asemenea, satisfac?ii. De exemplu, dac? ave?i un site al firmei, adresa URL a acestuia trebuie s? fie inclus? pe c?r?ile de vizit?, în antetul hârtiei de coresponden??, pe afi?e etc. De asemenea, pute?i trimite clien?ilor buletine informative periodice prin e-mail, informându-i cu privire la noul con?inut de pe site-ul Web al firmei.

 

•    Fi?i la curent cu site-urile mediilor sociale - Site-urile bazate pe interac?iunea utilizatorilor ?i pe colaborare au simplificat asocierea grupurilor de persoane interesate cu con?inutul relevant.

Evita?i:

•        încercarea de a promova fiecare nou fragment de con?inut creat; obiectivul dvs. trebuie s? fie elementele mari, interesante

•        implicarea site-ului în ac?iuni prin care con?inutul este promovat în mod artificial pe o pozi?ie superioar? în cadrul acestor servicii

 

•    Ad?uga?i firma în centrul Local Business Center al Google - Dac? administra?i o firm? local?, ad?ugarea informa?iilor legate de aceasta în centrul  Local Business Center al Google v? va ajuta s? ajunge?i la clien?ii serviciilor H?r?i Google ?i c?utare pe Web. Centrul de ajutor pentru webmasteri ofer? sfaturi suplimentare cu privire la  promovarea firmei dvs. locale.

 

•    Comunica?i cu cei din comunitatea asociat? site-ului dvs. - Este posibil s? existe mai multe site-uri care acoper? subiecte similare cu ale dvs. Comunicarea cu aceste site-uri este, de obicei, util?. Subiectele populare din domeniul sau comunitatea dvs. pot crea idei suplimentare pentru con?inut sau dezvoltarea unei bune resurse pentru comunit??i.

Evita?i:

•        r?spândirea prin metode de tip spam a solicit?rilor de linkuri pe toate site-urile cu subiecte similare domeniului dvs.

•        achizi?ionarea de linkuri de la un alt site, în scopul de a ob?ine PageRank în loc de trafic

 

Comentarii